بایگانی‌های مجموعه ششم گنچ مظفر 11 و 12 - سیمای صدف