بایگانی‌های فیلم سینمایی در جبهه غرب خبری نیست ۲۰۲۲ - سیمای صدف