بایگانی‌های فیلم سینمایی از شمال به خانه ۲۰۲۲ - سیمای صدف