نگاهی به عاشقانه بین موسیقیدانان مشهور کانتری جورج جونز و تامی وینت.