سه نفر از شهرنشینان جوان منطقه خلیج – بن تاناکا، میکو هایاشی و آلیس کیم – را دنبال می‌کند که در حین عبور از کشور در جستجوی ارتباط ایده‌آل، طیفی از روابط بین فردی را دنبال می‌کنند.