تسونئو یک دانشجوی دانشگاه است و خوزی یک دختر جوان است که به ندرت به تنهایی از خانه بیرون رفته است زیرا نمی تواند راه برود. این دو وقتی ملاقات می کنند که سونئو مادربزرگ خوزی را می یابد که او را برای پیاده روی عصرانه بیرون می برد.