پیشونی سفید توسط اختاپوس اسیر می شود و میمون برای نجات او به جنگ اختاپوس می رود. از طرفی مادر پیشونی سفید بر می گردد تا پیشونی سفید را از پدرخوانده اش پس بگیرد اما…