مگه میشه کارمند ساواک باشی و ندونی تو محل کارت چه خبره؟ مگه میشه اونقدر خوش شانس باشی که برنده بلیت بخت آزمایی بشی و بعد پشت سر هم بدشانسی بیاری؟ حتی اگه آدم بی شیله پیله ای مثل اسماعیل فیلم «مصادره» باشی، زندگی برخلاف سادگیت پیچیدگی های مضحک خودش رو بهت نشون میده…