به پیتر و وریتی در یک سفر جادویی بپیوندید، زیرا آنها در تلاشی برای متحد کردن پنج گنجینه عرفانی برای شکست دادن یک دشمن باستانی – کفن شیطانی، و نجات یک سرزمین مسحور شده در این ماجراجویی فانتزی هیجان‌انگیز و مناسب برای کل، تلاش می‌کنند.