یک اسکراب بیگانه، جیمی ریس فارغ التحصیل دانشگاه را به عنوان میزبان همزیستی خود انتخاب می کند و به نوجوان زرهی می دهد که قادر به قدرت های خارق العاده و غیرقابل پیش بینی است و برای همیشه سرنوشت او را تغییر می دهد و او تبدیل به سوئد می شود…