یک نظامی بازنشسته مجبور می‌شود به مدت ۲۴ ساعت مدیریت مهد کودک دخترش را بر عهده بگیرد. در همین ۲۴ ساعت ماجرایی عجیب و غریب برای کودکان حاضر در مهد کودک رخ می‌دهد و…