تقریباً 5000 سال پس از آن که قدرت‌های خدایان مصری به او اعطا شد – و به همان سرعت زندانی شد – آدم سیاه از مقبره زمینی خود آزاد می‌شود و آماده است تا شکل منحصربه‌فرد خود از عدالت را در دنیای مدرن آزاد کند.