گابریلا پتری

گابریلا پتری

گابریلا پتری هنرپیشه است. او در چند فیلم سینمایی از جمله تگزاس 1 و تگزاس 2 نقش آفرینی داشته است.