معصومه رحمانی

معصومه رحمانی

معصومه رحمانی متولد دی 1361 در تهران، بازیگر است.فارغ التحصیل لیسانس رشته تئاتر از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است.فعالیت خود را از سال 1379 وقتی 18 ساله بود با تئاتر شروع کرد.رحمانی در فیلم های سینمایی ابد و یک روز، فشار خون و در وجه حامل حضور داشته است.