امیرعلی کاظمی

امیرعلی کاظمی

امیرعلی کاظمی هنرپیشه اهل ایران است. او در فیلم های سینمایی بچه های آسمان، اسب سفید پادشاه و سرنوشت سازان ایفای نقش داشته است.